mezopotamya

ortadoğu’da, dicle ve fırat nehirleri arasında kalan bölgedir. bu bereketli topraklarda tarih boyunca birçok medeniyet doğmuş, yaşamış, çökmüştür ve hala günümüze insanlar bu uğurda kan dökmektedir. eskiden iklimi ve tarımsal bereketi için savaşılan bu medeniyetler beşiği, şimdilerde ise petrol ve madenler için istila edilmektedir.

derler ki; bir batılı ihtiyacı olan her şeyi güneyden alır.
Medeniyetler beşiği. Mısır'ı gezip görmek için çıldıvıyoğuuum.
ilk medeniyetlerin beşiğidir. günümüze ulaşmayı başarmış yüzlerce yerleşim yeri ve tarihi yapı, zamanın en iyi toprakları olduğu izlenimi veriyor. homo sapiens kitabında da bahsedildiği gibi tarıma ilk bu topraklarda başlanmıştır.

kimi bilimcilere göre bu toprakların bereketli olması insanların asya'ya büyük göç dalgalarının(dolayısıyla savaş ve insan soykırımının) önündeki en büyük engel olmuştur.