vaşak

Kedigillere mensup kaplanımsı canlı
Türkiye de Sivas taraflarında görülmekte olup Sivas Vaşağı da denir.
adı başak olanların diğer adı yaaa resmen yüzyıllarca bu iğrenç şakalara maruz kaldım senin yüzünden.