vaşak

Kedigillere mensup kaplanımsı canlı
Türkiye de Sivas taraflarında görülmekte olup Sivas Vaşağı da denir.