#tüm theimam entry'leri

ismail ağa cemaati

girmeden tefrika bir millete düşman giremez,toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.
tanım:tefrika unsurlarından biri

islamın hükümlerinin güncellenmesi vardır

kadınlar günü münasebetiyle yaptığı konuşmada erdoğanın söylediği cümledir.hezeyandır,yanlıştır hatta islam dışıdır.islam ilk geldiği şekli ve kuralları ile kaimdir değişmez güncellenmez değişmesi ve güncellemesi gereken daima insandır.necip fazılın deyimi ile güneş değişmez ona bakan gözler değişir.14 asır önceki hüküm bugün uygulanamaz demek kuranı inkar etmek demektir bu apaçık küfürdür.islam zahire ve ağızdan çıkana göre hükmeder fakat yinede inananların kalplerinde bu sözlerden dolayı açılan yaraların ve olumsuz etkilerin izalesi için bir açıklama bir izah bir tevil yapılmalıdır.
kaynak: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=L0JISgxAWy4

metin hara

adriana lima ile pr için kaça anlaştığını merak ettiğim adamdır.mümin sekman'ın entellektüel hali (bkz: swh)

cennet

Bütün dinî inanışlara göre müminlerin ölümden veya kıyametin kopmasından sonra sonsuz mutluluk içinde yaşayacakları yer.

Cennet “örtmek, gizlemek” anlamındaki cenn kökünden isim olup “bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe” mânasına gelir. Âhiret hayatında müminlerin ebedî saadet yurdu olan yerin bu şekilde adlandırılmasının sebebi, genel görünümüyle dünya bahçelerine benzemesi veya eşsiz nimetlerini insan idrakinden gizlemiş olması şeklinde açıklanmıştır.

Batı dillerinde cennet karşılığı olarak kullanılan paradis (paradise) kelimesinin aslı Grekçe paradeisos olup Eski Farsça’da “etrafı çevrilmiş yer, ağaçlı bahçe” anlamındaki pairi-daēzadan gelmektedir.

kadına şiddet

genelde dini nedenlere dayandırılan ama aslında dini olarak hiçbir dayanağı olmayan olay.sorsan islamdan haberi olmayan adamlar karılarını döverken islamı referans gösteriyorlar.bırakın bu ikiyüzlülüğü,kadına şiddet suçtan ziyade günahtır.

tevhid

Allah’ın zâtında, sıfatlarında, mâbud oluşunda bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etme anlamında terim.

Sözlükte “tek ve bir olmak” anlamındaki vahd (vahdet, vühûd) kökünden türeyen tevhîd “bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek” demektir.

instagram ziraat bankası dolandırıcılığı

ınstagramdaki banka reklamları genelde abartılı şekilde ödül hediye verme üzerine kuruludur biraz mantığı çalıştırırsanız bankanın mobile giren bilmemkaç yüz kişiye bmw dağıtmayacağını,otomatik ödeme talimatı veren on yüz bin kişiye ıphone x vermeyeceğini kestirebilirsiniz.

türkiye'de islam'dan ateizme geçen nesil

okuyan araştıran bir nesil olduğu için diyenler olmuş aynı türkiyede mi yaşıyoruz seninle? çevremde mahallemde şehrimde gördüğüm tanıdığım gözlemlediğim gençlerin büyük çoğunluğu okumuyorlar popüler kültürün kölesi durumundalar,ülkedeki siyasal islam anlatıları ve siyasal islam baskısıyla yozlaşan insanların yaptığı hataların islama maledilmesi gençleri etkiliyor medyada sürekli taciz tecavüz eşittir islam şeklinde bir algı oluşturma çabası var popülist gençlik bu yayınları görüyor ateizm süper bro sende gelsene moduna giriyor.yani aslında zaten islam yerine siyasal islam öğrenen nesil siyasal islamdan vazgeçip ateist deist olmaya kayıyor kaydırılıyor.halbuki olması gereken islamı siyasallıktan politikadan siyasetçilerden ve tüccarlardan arındırılmış bir şekilde anlatmak ve anlamaya çalışmak.

allah

islam alimleri ekseriyetle allah isminin allaha has olduğunu kelime olarak sadece kendisine münhasır olduğunu söylerler bununla birlikte ilah kökünden türemiş olup “tapınılan, yüceliğinin karşısında hayrete düşülen, gönülden bağlanılıp sığınılan” anlamı verenler de vardır.